God jul! 

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere en fin julefeiring i denne spesielle tiden. Gjennom året som har gått har vi sett mange eksempler på godt naboskap og folk innsats for hverandre og fellesskapet. Fortsett dette gjennom julen. Husk forbudet mot fyrverkeri og at det bor mange dyr i gården. Under følger aktuell informasjon:  

Riving av lagerlokale med mer 

Riving av lagerlokale, trapp og mindre bygg starter 4. januar og er beregnet å vare i 2 uker. Dessverre vil det bli en del støy, men arbeidene er strengt nødvendige, siden setningene dessverre fortsatt pågår.  

Informasjonstavler 

Vi har fortsatt til gode å få svar fra en eneste leverandør av elektroniske informasjonstavler og minner om at vi har gitt beboere frist til 31. desember med å komme med forslag til en leverandør som i det minste vil komme med et tilbud. Om vi ikke har mottatt dette, blir det ingen sak om dette på ekstraordinær generalforsamling og styret vil besørge analoge tavler på nyåret. 

Husordensregler 

Vi minner om husordensreglene og stilletider. Det skal være STILLE i leilighetene fra kl 24 natt til lørdag og natt til søndag. Ellers gjelder det fra kl. 23. Ta hensyn til naboer og dropp skriking og hyling og allsang ut vinduene.  

Lufting av hund 

Vi minner om at trapper og plenen vår ikke er et hundetoalett. Ta hunden med utenfor gården så den får gjort fra seg om du har tenkt å ha den med på plenen etterpå. Og hunder SKAL være i bånd i bakgården. 

Skadedyr 

Styret minner om at beboere som oppdager pelsbiller, veggedyr, etc. I leiligheten, SKAL melde fra om dette til styret, slik at vi er informert og kan spre informasjonen videre. Det er viktig å komme tidlig i gang for å hindre spredning. Beboer har selv ansvar for bekjempelse av skadedyrene og kan i verste fall bli erstatningsansvarlig overfor naboer, dersom det kan konstateres spredning som kunne vært forhindret ved tidlig innsats.  

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag