Ny vaktmestertjeneste

I forbindelse med at vaktmester Anders Johansen går av med pensjon i 2015 har styret i Tøyenhus har inngått avtale om vaktmestertjenester med Gamle Oslo servicesentral, http://gos.no

Avtalen gjelder fra 1. juli 2014.

Ny vaktmester

Den nye vaktmesteren vår er Mustafa Mohsen. Han er 30 år og opprinnelig murer.

Det siste året har Mustafa hatt samme ansvar som han vil ha hos oss i et annet borettslag i byen. De gir han svært godt skussmål.

Mustafa vil være vår hovedvaktmester, og ved sykdom/ferie vil han ha 2 vikarer som stepper inn for han. De får full opplæring i gården og disse vil vi kjenne igjen i GOS sin uniform, som kan ses på bildet av Mustafa.

Arbeidstid

Mustafa arbeider mandag, onsdag og fredag hos oss.

Mandag 07.30-15.30
Onsdag 11.00-19.00
Fredag 07.30-15.30

Telefon

Vi ønsker også å opplyse om at det vil bli endring i vaktmester sin telefon. Det nummeret som skal brukes fra 1.7.2014 er 949 80 452

Spørsmål

Spørsmål ang den nye vaktmesterløsningen kan sendes per mail til styret@toyenhus.no

Styret ønsker alle beboerne en riktig god sommer!

Styret, juni 2014

www.toyenhus.no