Generalforsamling 2014

Styret minner om årets generalforsamling som finner sted 24. april kl. 18.00 i Velferdslokalet, Trondheimsv 83 b. Dagsorden vil hengt opp 4.april og sakspapirer levert ut cirka ei uke før møtet.

Bytte av radiatorer

Takk til alle dere som møtte opp på informasjonsmøte 10. februar!

Presentasjonen revideres etter innspill fra møtedeltakere og blir innen kort lagt opp på www.toyenhus.no . For dere som ikke har data er det mulig å ta kontakt med vaktmester for en papirutgave.

Husk at bestilling av mindre radiator på kjøkken (40L x 60H x 13B cm) må være styret i hende senest 21. februar. Andelseier betaler 1 000kr inkl. fakturagebyr for denne endringen.

Mer info vedrørende nøkkelrutiner kommer i mars.

Henvendelser sendes skriftlig til styret@toyenhus.no eller via post:

S. 0014, Tøyenhus borettslag, v/OBOS, postboks 6666 St Olavs plass, 0129 Oslo

Merk alltid med “radiatorer, adresse og leil.-nr.”. Husk kontaktinfo!

Parkering 2014

Borettslaget har 1 ledig parkeringsplass for bil fra 1. mars 2014. Det er to ledige plasser for mc/moped/skuter. Ta kontakt med styret på styret@toyenhus.no dersom du er interessert i å leie.

Merk henvendelse med “Parkering 2014” og angi følgende informasjon: Adresse og leilighetsnummer, navn, telefonnummer og e-post. Angi også hvilken type parkering du ønsker å benytte, samt registreringsnummeret på kjøretøyet.

Innbrudd i kjellere

Borettslaget har dessverre vært plaget av innbrudd i kjellere en periode. Ekstra beslag til kjellerdørene er bestilt og montert. Videre oppfordrer vi beboerne til å passe på å lukke dører godt. Man bør være forsiktig med å oppbevare verdifulle gjenstander på loft og i kjeller.

Styret, februar 2014

www.toyenhus.no