Forslag til generalforsamlingen

Det nærmer seg årets generalforsamling. Den eneste saken styret per nå vet at vil måtte avgjøres, er hvorvidt vi skal gå til rettssak mot Engelsborg for å få dekket kostnadene som har påløpt, og vil påløpe, i forbindelse med setningsskadene på vår eiendom. I og med at setningene fortsatt pågår, vil det ikke være hensiktsmessig å ta stilling til nybygg eller legge større planer for arealene som nå er frigjort. Vi vil sannsynligvis legge rulleplen der, slik at vi får et større friområde til sommeren. Så får vi ta stilling til hva arealene skal brukes til når setningene forhåpentligvis stopper, eller vi har fått fastslått om vi selv slipper å ta kostnadene.

Om beboere har forslag til saker som må avgjøres av generalforsamlingen, må dette være oss i hende senest innen utløpet av februar. Forslag som kommer inn senere, vil ikke bli fremmet.

Infotavler i oppgangene

Det blir ingen digitale infotavler i oppgangene. Det har ikke lyktes styret å få tilbud fra noen leverandører og derfor går vi for det opprinnelige forslaget, om å bytte ut de vi har med nye analoge tavler.

Fartsdumper i bakgården

Styret har fått flere meldinger om biler som kjører fort langs oppgangene i bakgården og har selv observert tilfeller av dette. Siden det nå er kommet flere småbarn i bakgården, er det på tide å gjøre tiltak før det skjer en ulykke. Skiltingen respekteres ikke. Styret har derfor besluttet å gå til innkjøp av fartsdumper, som kan boltes fast i asfalten. De vil bli montert slik at det går an å sykle uhindret.

Stilletider

Som vanlig er det klager på beboere som ikke respekterer stilletidene. Stilletid innebærer at naboer skal slippe å høre lyder fra naboleilighetene. Bruk headset eller ha TV eller musikkanlegg meget lavt på. Det burde også være unødvendig å si at man ikke øver på instrumenter.

Lufting av dyr i bakgården

Alle dyr skal holdes i bånd i bakgården. Plenene er ikke dyretoalett. Ta hunden eller katten med utenfor borettslaget slik at den kan gjøre fra seg FØR du eventuelt tar den med på plenen for lek.

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag