Endring av felleskostnader

Styret melder med dette om at felleskostnadene (husleie) fra 1. mars 2014 vil bli økt med 2 – to – % i samsvar med endring i Kostprisindeks (KPI).

Generalforsamling 2014

Årets generalforsamling finner sted 24. april kl. 18.00 i Velferdslokalet.

Forslag til generalforsamling

Forslag fra beboere om saker som skal opp på årets generalforsamling må være styret i hende innen 15. februar 2014 . Forslag sendes S. 0014 Tøyenhus brl, v/Obos, Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo , eller styret@toyenhus.no . Merk emnefeltet med « forslag GF 2014 ».

Bytte av radiatorer

Det blir informasjonsmøte om radiatorprosjektet i Velferdslokalet 10. februar 2014 kl. 18.00.

Styret minner beboerne om at fristen for å sende krav om økonomisk kompensasjon for radiatorer nyere enn 17.04.2008 er 17.04.2014.

Krav sendes styret og må ha kopi av kvitteringer vedlagt. Husk kontaktinfo ! Eventuelle spørsmål sendes styret@toyenhus.no med emne: “fjernvarme/radiatorer, leil.-nr.”

Parkering 2014

Borettslaget har 1 ledig parkeringsplass for bil fra 1. mars 2014.

Det er to ledige plasser for mc/moped/skuter.

Ta kontakt med styret på styret@toyenhus.no dersom du er interessert i å leie.

Merk henvendelse med “Parkering 2014” og angi følgende informasjon: Adresse og leilighetsnummer, navn, telefonnummer og e-post. Angi også hvilken type parkering du ønsker å benytte, samt registreringsnummeret på kjøretøyet.

Innbruddsbølge i kjellere

Borettslaget er dessverre plaget av innbrudd i kjellere for tida. Det blir bestilt ekstra beslag til kjellerdører. Videre oppfordrer vi beboerne til å passe på å lukke dører godt. Man bør være forsiktig med å oppbevare verdifulle gjenstander på loft og i kjeller.

Styret, januar 2014

www.toyenhus.no