Generalforsamling 2014

Årets generalforsamling finner sted 24. april kl. 18.00 i Velferdslokalet.

Dugnad 2014

Hyggelig om mange setter av søndag 11. mai til å delta på vårens dugnad. Gjør en innsats for borettslaget og bli kjent med hyggelige naboer!

Viktige frister radiatorprosjektet

Vi minner om de viktigste fristene i forbindelse med radiatorprosjektet.

  • Nøkkelsett må leveres på Vaktmesterkontoret mellom 25. mars og 11. april 2014
  • Krav om økonomisk kompensasjon for radiatorer nyere enn 17.04.2008 er 17.04.2014. Krav sendes styret og må ha kopi av kvitteringer vedlagt. Husk kontaktinfo!
  • Oppstartdato er 5. mai 2014. Arbeidene begynner i Trondheimsv. 63

Henvendelser sendes skriftlig til styret@toyenhus.no eller per post

S. 0014 Tøyenhus brl v/OBOS Postboks 6666 St. Olavs pl. 0129 Oslo

Merk alltid med: “fjernvarme/radiatorer, leil.-nr.”

Følg også med på oppslgstavler I oppgangene og på hjemmesida vår www.toyenhus.no

All radiators will be replace this spring/summer. We will need access to Your apartment. Do You have questions conserning «the heating project», please contact the housing board at styret@toyenhus.no.

Sykkelinnsamling

Vaktmester og styret har samlet inn sykler i både 2011 og 2012. Hvis du mener at din sykkel ble samlet inn da må du ta kontakt med vaktmester.

Du kan få igjen din sykkel mot et gebyr på 200 kroner.

Siste frist for å kreve tilbake sin sykkel 2. mai 2014. Styret vil avhende alle sykler samlet i 2011 og 2012 etter denne fristen.

Styret, mars 2014

www.toyenhus.no