God sommer fra styret

Styret ønsker alle beboere en god sommer. Husk at vi har grill i bakgården og at det er masse plass til å ligge å sole seg sammen med mange hyggelige mennesker. 
Husk å ta vare på hverandre og sørg for at dører ikke står åpne, slik at uvedkommende kan ta seg inn. 

Stilletider
Styret har mottatt unormalt mange klager på støy fra bakgården så langt i år.Vedtektene og husordensreglene er klare på at det skal være et moderat støynivå i bakgården og stille etter kl 22 søndag til og med torsdag og kl 23 fredag og lørdag. Dersom disse ikke respekteres, vil styret leie inn vektertjeneste for å sørge for at stilletidene respekteres og at bakgården forlates. Dette er kostnader som går ut over alle. Vi oppfordrer derfor en siste gang til at bakgården brukes på en hensynsfull måte og ikke som et festivalområde.

Velferdslokalet

Når det gjelder velferdslokalet har styret sett seg nødt til å stramme inn reglene for utleie. Nytt er blant annet at lokalene skal forlates senest kl 22 på hverdager og søndag og kl 23 lørdag og søndag. Les oppdaterte vilkår på borettslagets hjemmesider. 


Lufting i bakgården

Husk også at dyr skal ikke bruke plenen som toalett. Både katter og hunder skal luftes utenfor gården slik at de får gjort fra seg før de tas med på plenen. 


Informasjon om prosjekter

Noen har etterspurt informasjon om prosjektene. Styret vil informere alle beboere så snart vi har noe konkret. 

Vaktmester i sommer
Vaktmester Mostafa skal ha ferie fra 8. juli. Han er tilbake 5. august. Vi får vikar som kan nås på vanlig e-postadresse og telefonnummer. 

Hilsen vaktmester og styret