Brannslokkingsapparater

Nye brannslokkingsapparater til samtlige leiligheter blir levert ut onsdag 11. og torsdag 12. juni 2014.

Det kommer informasjonsskriv i postkassa til alle beboerne i løpet av mai.

Radiatorprosjektet

Arbeidene blei påbegynt 5. mai 2014 i Trondheimsv 63 og 7. mai i Trondheimsv 65.

Mens radiatorskiftet pågår er det ingen varme i anlegget. Det kan bli kjølig nattestid, og vi beklager eventuelle ulemper for beboerne.

All radiators will be replace this spring/summer. We will need access to Your apartment. Do You have questions conserning «the heating project», please contact the housing board at styret@toyenhus.no.

Parkering

Vi gjør alle oppmerksom på at man må parkere på sin angitte plass. Om du parkerer på feil plass risikerer du å få bot.

Om du kommer i en situasjon der noen står på plassen din, anbefaler styret å kontakte Aker P-drift og informere om dette. Ta også kontakt med styret via mail i ettertid.

Om du har noen spørsmål ut over dette, eller om du har glemt hvilken plass som er din, kontakt styret på mail, styret@toyenhus.no , og du får infoen på nytt om hvilken plass du har.

Generalforsamling 2014

Årets generalforsamling blei gjennomført 24. april. Protokoll fra GF blir distribuert til alle andelseiere i løpet av mai måned.

Styret, mai 2014

www.toyenhus.no