Saker til generalforsamling

Årets generalforsamling er satt til 12. april og vil foregå i velferdslokalet. Det er mulig å sende inn forslag til saker allerede nå. Forslag sendes styret@toyenhus.no Merk e-posten med «forslag til generalforsamling». Om du ikke har anledning til å sende e-post, kan forslag på papir leveres til vaktmester i kontortidene.

 

Det du fremmer bør inneholde forslag til vedtaksteksten, altså en tydelig avgjørelse av hva beboerne skal stemme over, og en begrunnelse for hvorfor saken legges fram. Styret kan være behjelpelig med utforming, dersom du er usikker på formuleringene.

 

Forslagene må være mottatt på vår e-postadresse senest i løpet av 25. mars 2018.

 

Utskifting av vinduer og varsel om økning av fellesutgiftene

Som tidligere meldt bytter vi nå ca 30% av vinduene som er fastslått å være i en slik stand at umiddelbart utbytte er nødvendig. Styret har signert kontrakten med VD Montasje og vinduene er bestilt. Informasjon til de beboerne det gjelder kommer direkte.

 

Vi legger, som tidligere nevnt, frem forslag på generalforsamlingen om også å bytte ut de øvrige vinduene i samme prosess, men på grunn av kostnadsnivået, og at det da ikke lenger gjenstår tilfeller med akutt behov for utskifting, så mener vi dette er noe alle andelseierne i fellesskap må avgjøre. Mer informasjon om dette kommer i innkallingen til generalforsamling, som dere mottar tidligst 20 dager og senest 8 dager før generalforsamlingen.

 

Økning av felleskostnader

Prosjektet medfører en økning av felleskostnadene. Nærmere varsling kommer når vi vet det nøyaktige beløpet, men det kan bli opp mot 250 kr, som vi meldte om i forrige nyhetsbrev.

 

Oppdatering på oppussing av oppganger

Alle beboerne oppfordres til å melde fra om mangler ved malingsarbeidene eller andre deler av oppussingen av oppgangene før vi har ferdigbefaring med entreprenøren. Merknadene må sendes oss per e-post senest i løpet av inneværende uke.

 

Postkasseskilt

Alle beboerne plikter å bestille egne postkasseskilter, jf. husordensreglene. Alle skal ha likt format og det skal ikke være påklistrede lapper med navn. Vi kommer til å følge opp dette punktet nå som vi har fått nye postkassestativer. Bestilling av skilt kan gjøres via vaktmester, men betales av den enkelte beboer. I forbindelse med utskiftingen ble det bestilt nye skilt til alle som bodde i leilighetene på bestillingstidspunktet. Har du flyttet inn i leilighet etter bestillingen, så må du bestille skilt selv. Om du har bestilt skilt før fristen gikk ut, men fått feilstavet navn eller lignende, gi beskjed til styret på styret@toyenhus.no

 

Parkering og kjøring i bakgården

Styret har fra 1. januar 2018 inngått avtale med Smart Security som skal kontrollere parkering i bakgården. Klage på kontrollavgift må rettes til Smart Security, tlf. 22101805.

 

Ber alle beboere om å sette seg inn i, og å respektere, reglementet for parkering i gården. Se mer informasjon på vår hjemmeside: Parkering og kjøring i bakgården

 

Stilletider og hamring, banking og boring i helgene

Vi minner om stilletidene, se husordensreglene. Det er også en del som ber om å få låne slagdrill etc. i helgene. Det er egne regler for når støyende arbeider kan skje. Alle bes respektere dette. Særlig lyden av boring forplanter seg gjennom flere etasjer.

 

Spørsmål om innbetaling av felleskostnader og faktura skal rettes OBOS

Spørsmål som gjelder faktura og praktiske spørsmål rundt betaling av felleskostnader skal rettes OBOS og vår forretningsfører. Styret kan dessverre ikke svare på spørsmål om dette.

 

Søppel

Vi minner om at det stort sett aldri er fullt i samtlige containere. Det er unødvendig å sette fra seg søppel utenfor containerne øverst i bakgården når det som regel alltid er ledig kapasitet i containerne nederst i bakgården.

 

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.