Generalforsamling 2019

Husk årets generalforsamling i velferdslokalet onsdag 10. april kl 18:00.

Mangler ved utskifting av vinduer

Prosjektet er nå så å si ferdig og innmeldte mangler ferdigstilles. Noen har spurt om endringene innebærer at beboere får dekket maling av leilighetene. Dette er ikke dekket av avtalen vi har inngått. Dette skyldes ene og alene prisen. Dersom vi skulle inngått avtale om dekning av maling, ville prisen for prosjektet blitt betydelig større. Vi har selvsagt forståelse for at dette kan være frustrerende for den enkelte beboer, men av hensyn til kostnadene valgte styret altså å la være å ta inn en slik post i avtalen.

Om det fortsatt gjenstår utbedring av skader som ble meldt innen fristen, send en mail til kjetil@vdmontasje.no med kopi til styret@toyenhus.no

Private gjenstander i fellesarealene kan fjernes uten varsel

Husordensreglene er klare på at private gjenstander ikke skal stå i fellesareal, men oppbevares i den enkelte andelseiers boder. Sykler og barnevogner kan stå der dette er tillatt, jf. oppslag fra styret de enkelte steder. Øvrige gjenstander som står i fellesarealene kan bli kastet uten varsel og om ikke før vil alt ryddes vekk og kastes under årets dugnader.

Hunder i bakgården

Vis hensyn til de du bor med og ikke bruk plenene eller buskene som hundedo.

Dugnad

Vårdugnad avholdes lørdag 27. april fra kl 12:00. Hold av datoen. Eget oppslag kommer.

Mugg

Vi får av og til henvendelser om fukt/kondens og spor av mugg i leilighetene. I de fleste av tilfellene har det vist seg at dette skyldes for dårlig utlufting. Sørg derfor selv for å unngå fukt og mugg ved å lufte og ikke få for høy luftfuktighet innendørs.

Parkering

Det er ikke tillatt å parkere i bakgården uten parkeringstillatelse. Hjemmeskrevet lapp er ikke nok. Parkeringstillatelse fås hos vaktmester i åpningstidene. Husk å skaffe tillatelse til håndverkere som trenger å stå i bakgården. Merk at det ikke skal stå parkert biler i kjøreveiene langs oppgangene ut over de 10 minuttene som er tillatt til av- og pålessing.

Støy

Vi minner om spilletidene som følger av husordensreglene. Det er fint om man tar hensyn til naboene og unngår sjenerende støy også på dag- og ettermiddagstid. Husk at noen har skiftarbeid og ønsker å sove også på dagtid.

Gladmelding: ny internettside

Vi har endelig lansert ny nettside. Det betyr at det blir enklere for deg å få tilgang til relevant informasjon.

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag