Felleskostnader 2016

Etter gjennomgang av økonomien i borettslaget har styret konkludert med at det ikke er behov for økning av felleskostnadene ved årsskiftet.

Parkering 2016

Husk å melde interesse for parkeringsplasser. Det er noen få plasser igjen til utleie for 2016. Se egen informasjon på hjemmesida vår https://toyenhus.no/default.aspx?did=9219085

Brannvern

Vær forsiktig ved bruk av levende lys. Alle har pulverapparat og røykvarsler i leiligheten. Dersom du mangler dette kontakt vaktmester og få utdelt!

Sjekk batteriet i røykvarsleren jevnlig!

Ny port ved Trondheimsveien 63

Styret er i ferd med å avslutte forhandlinger med leverandør av ny port. Etter planen skal arbeidet sette i gang i januar 2016.

Balkongrehabilitering / maling av vinduer

Se eget oppslag om rehabiliteringa av balkongene og malinga av vinduene: https://toyenhus.no/?did=9218937

Avfallshåndtering

Vi ber om at alle tenker på omgivelsene våre. Det fins konteiner for større avfall og el-avfall i gården. Nøkkel til oppgang passer i hengelåsene.

Pappesker skal i beholderne for returpapir. Disse må du selv greie å brette sammen/skjære i biter så du får kasta dem. Det skal ikke plasseres ved siden av.

Hold også fellesareal ryddige! Barnevogner kan plasseres under trappene, mens sykler skal i egen bod eller felles sykkelrom.

Nøkler

Ikke alle har hentet leilighetsnøkkel etter radiatorprosjektet. Stikk innom vaktmester og hent disse.

Hilsen styret og vaktmester

Tøyenhus borettslag