Orientering om trefelling

Styret har besluttet å felle grantreet øverst i gården av hensyn til sikkerhet. Vi har mottatt bekymringsmeldinger om treet og ønsker ikke å risikere at treet velter ved for eksempel mye snø. Etter å ha forhørt oss med fagkyndig som ikke kunne garantere at det er trygt, har styret besluttet å felle treet. Trefelling er bestilt i uke 46.

Styret vil legge frem forslag om planting av et nytt tre ved neste Generalforsamling.

Parkeringsleie for bil og MC i 2019

Ønsker du å leie parkeringsplass i 2019? Meld din interesse innen 17. november.

Send e-post til styret@toyenhus.no og merk mail med ‘Parkering 2019 – BIL/MC’. Husk å oppgi navn, adresse, leilighetsnummer, regnr. og tlf.nr.

Hvis det er flere søkere enn det er plasser, vil disse bli fordelt via loddtrekning. Avtale om leie løper fra 1.januar og er bindende for hele 2018.

Nye leietagere betaler et engangsbeløp til OBOS for å opprette leieforholdet. Om du har leid plass i 2018 vil det ikke forekomme noe gebyr fra OBOS for å koble parkeringsplassen til deg.

For mer informasjon om leie av parkeringsplass les her

Endring av felleskostnader

Styret har vedtatt og øke felleskostnadene med 3% fra 1. januar 2019.

Postkasseskilt og navn på ringeklokke

Alle er pålagt å ha standardskilter til ringeklokke og postkasse, jf. husordensreglene. Begge deler bestilles hos vaktmester. Send e-post til: vaktmester@toyenhus.no

Vinduer og dører i oppgangene

Vinduene i oppgangene skal ikke stå i fullstendig åpen posisjon. Dette gjør dem utsatt for vær og vind og vanskelige å lukke. Det øker også risikoen for skader og at de i verste fall faller ned. Også dørene til oppgangene skal være lukket, slik at uvedkommende ikke får tilgang.

Hilsen vaktmester og styret