Lystenning og musikk første søndag i advent

Søndag 27. november er første søndag i advent og tradisjonen tro kommer Sofienberg musikkorps og spiller for oss når lysene på grana nederst i bakgården tennes. Det serveres gløgg og pepperkaker. Korpset kommer kl.18.40, så møt gjerne opp noe før.

Parkering

Den som er interessert i parkeringsplasser til bil eller motorsykkel i 2023, kan melde sin interesse til styret. Første mann til mølla gjelder. Dersom interessen overstiger kapasiteten, blir plassene fordelt ved loddtrekning. Pris per måned er kr 1000. Motorsykkelparkering koster kr 1500 per år. 

Felleskostnadene øker

Utgiftene til borettslaget har økt og vi må derfor øke felleskostnadene. Det blir en 4 % økning i kostnadene som går til betjeningen av borettslagets lån, og så blir kostnadene til internett og tv justert slik at de gjenspeiler de faktiske utgiftene for borettslaget. Den reelle økningen blir derfor rundt 7 %. Dette er mye for noen, men selv med den økningen går vi i minus. Vi har imidlertid kommet til at vi tar en middels justering nå og også neste år, heller enn én kraftig økning i år.

Ekstraordinær generalforsamling

Vi er snart ferdige med å innhente opplysninger om blandebatteriene til hver enkelt, jf. tidligere informasjon. Det er såpass mange som har de gamle blandebatteriene (ca. 1/3 av leilighetene) at vi tar en ekstraordinær generalforsamling for å gi beboerne muligheten til å stemme over om kostnadene til bytting skal tas av borettslaget eller beboer selv. Rent juridisk er det ingen tvil om ansvaret- det hviler på hver andelseier, men jo flere som blir berørt, jo større grunn kan det være for at alle beboerne i fellesskap deler kostnadene. Egen informasjon om dette kommer senere.

Alle dører skal holdes lukket

Av en eller annen grunn fortsetter dørene til oppgangene å stå åpne. De skal alltid holdes lukket, blant annet for å unngå uvedkommende, som vi dessverre ser at skjer enkelte ganger. Som tidligere nevnt, fjerner vi krokene som holder dørene åpne om beboerne ikke tar dette på alvor.

Stilletider

Til tross for at dette er et fast punkt, mottar vi stadig meldinger om oppussing langt ut over de tidene om er fastsatt, og om festbråk. ALLE plikter å forholde seg til stilletidene, som dere kan lese mer om i vedtekter og husordensregler på våre hjemmesider www.toyenhus.no

Funksjonstesting av stoppekranene

Styret kommer til å gjennomføre funksjonstesting av samtlige stoppekraner i kjelleren i de nærmeste ukene. Vi vil kontakte enkelte av dere direkte for å bistå, dersom vi trenger tilgang til bod etc.

Henvendelser til styret

Vi opplever i større grad at beboere tar direkte kontakt med styrets medlemmer på Facebook/Messenger. Det er viktig for fremtidige medlemmer at er mulig å finne igjen korrespondanse i fremtiden. Benytt derfor e-post, styret@toyenhus.no

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag