Høstdugnad

Takk til alle beboere som stilte opp og gjorde en god innsats på dugnaden den 12. oktober! Styret setter pris på deres hjelp!

Nye radiatorerDu må levere nøkler våren 2014

Tøyenhus borettslag kommer i løpet av våren 2014 til å igangsette arbeidet med skifte av radiatorer i samtlige leiligheter i borettslaget. Dette ble vedtatt på generalforsamlingen i 2013.

Merk at skifte av radiatorer er obligatorisk for alle andelseiere/leietakere i borettslaget. Dette gjelder også radiatorer som nylig er skiftet. Styret anbefaler derfor andelseiere til ikke å skifte radiatorer i løpet av høsten/vinteren.

Arbeidene vil kreve adkomst til hver andelseiers leilighet opp til 3 ganger i løpet av våren/sommeren 2014. Vi er avhengige av at hver andelseier kvitterer ut 1 stk. fullt sett med nøkler til vår totalentreprenør Oslo VVS AS.

Tidspunkt for dette spesifiseres i separat skriv våren 2014.

Forventet oppstart for skifte av radiatorer er 1. mai 2014, men det vil bli varslet fremdrift i løpet av vinteren/våren 2014. Det vil i forkant bli informert om hvilke dager rørlegger trenger adkomst til Deres leilighet. Vi håper at dere har full forståelse for at det ikke går at angi nøyaktig klokkeslett. Eventuelle endringer på tidspunkt

meldes på aktuell oppgang så fort de oppdages.

Andelseier får selvsagt være til stede!

Vi vil på forhånd be om at samtlige beboere holder seg oppdatert på den informasjon som styret og vår entreprenør distribuerer fra og med årsskiftet og frem ferdigstilt arbeid.

Eventuelle spørsmål sendes til styret@toyenhus.no merket med “fjernvarme/radiatorer, leili nr”

Kjellerboder

Samtlige andelseiere må merke kjeller -og loftsbod senest 31.oktober 2013! Du finner 2 stk. lapper med ditt leilighetsnr/bodnr i plastmappe på anslagstavlen i din trappoppgang. Andelseier henger selv opp lapper på sineboder!

Parkering MC/scooter/moped

Alle som parkerer sin scooter eller motorsykkel i bakgården må parkere på oppmerkede plasser.

Fra 1. oktober 2013 risikerer de som ikke parkerer på oppmerkede plasser å få parkeringsbot. Det samme gjelder for de som ikke har betalt for parkering, men likevel parkerer i bakgården.

Sykkelparkering

Andelseiere finner oppmerket og avsatt plass for sykkelparkering i kjellerne rundt borettslaget. Sykler skal kun plasseres på anvist plass grunnet brann -og rømningsvei.

Parkering 2013

Det er pr dags dato ingen ledig parkeringsplass for bil.

Styret i Tøyenhus ønsker alle en fin høst!