Tøyenhusposten for oktober og november 2017, som også er hengt opp i oppgangene. Om du vil leie parkeringsplass for bil eller MC, husk fristen og følg fremgangsmåten under.

Tusen takk for innsatsen på dugnaden

Takk til alle som deltok på dugnaden eller som vippset penger! Dere gjorde en strålende innsats og håper flere vil delta på dugnad og det hyggelige samværet etterpå ved neste dugnad.

Respekter stilletidene

Styret har fått klager på festing langt ut over stilletidene. Vi kommer til å følge opp tilfeller strengere i fremtiden for å sørge for at naboer slipper å ligge våkne. Men husk også at det er lov for beboerne å be naboen slutte å rope/feste/spille musikk/banke/hamre/pusse opp når det skal være stille i borettslaget. Det kan være konfliktdempende å gi en vennlig påminnelse framfor å be styret ta det opp på en formell måte.

Henvendelser og spørsmål til styret

Det er mange spørsmål for tida. Husk at viktig info legges ut på nett og henges i oppgangene. Vi minner om at spørsmål må stilles per e-post og ikke på Facebook. Styret ser seg nødt til å prioritere å svare ut det som virkelig haster og svartiden for andre spørsmål går derfor noe opp for en periode. Forsøk gjerne en ekstra gang å lete fram informasjon på nettsidene, eller sjekk oppslagstavla før du sender e-post.

Nye postkasser, nye postkasseskilter og skilt til ringeklokkene.

Vi har fått estimert tidspunkt for leveranse for postkassene. De skal etter planen leveres i uke 44 og monteres så snart det lar seg gjøre etter det. Vi minner om at de gamle postkassene tas ned og plasseres i kjelleren. Nøkler til de nye postkassene finner du i den postkassen du benytter i dag. Har du nettopp kjøpt leilighet, så kan du se etter postkassen med selgers navn.

 

Alle er pålagt å ha standardskilter til ringeklokke og postkasse, jf. husordensreglene. Du bestiller begge deler hos vaktmester. Mangler du skilt per nå så kan du vente til de nye postkassene kommer.

Parkering og kjøring i bakgården

Parkering i bakgården er kun tillatt i forbindelse med nødvendig kjøring. For alle opphold over 10 minutter kreves parkeringstillatelse fra vaktmester. Vaktmester har åpent hver dag, så det er ingen grunn til å stå parkert uten gyldig tillatelse. Husk også at de midlertidige sperringene ved kummen langs Trondheimsveien ikke skal fjernes!

Parkeringsleie for bil og MC i 2018

Fristen for å søke om parkeringsplass for bil/MC i 2018 er 10. november 2017. Prisene for 2018 vil være 1000 kr i måneden for bil (6 plasser) og 1500kr i året for MC (13 plasser). Avtale om leie løper fra 1.januar og er bindende for hele 2018.

Nye leietagere betaler et engangsbeløp til OBOS for å opprette leieforholdet. Om du har leid plass i 2017 vil det ikke forekomme noe gebyr fra OBOS for å koble parkeringsplassen til deg.For å melde din interesse sender du en mail til styret@toyenhus.no. Merk mail med » PARKERING 2018 – BIL / MC » og oppgi navn, adresse, leilighetsnummer, reg.nr og tlf.nr.

Hvis det er flere søkere enn det er plasser, vil disse bli fordelt via loddtrekning.

 

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag