Tusen takk til alle som deltok på dugnaden. Det var 50 deltakere og god stemning. Vi er veldig glade for at så mange stiller opp for fellesskapet. Takk også til de som bakte og vippset.

Julegrantenning

Julegrantenning blir første søndag i advent, 27. november. Vi kommer tilbake til tidspunkt. Vi satser på at det blir servering av gløgg og pepperkaker og forhåpentligvis korpsmusikk også i år.

Først en avklaring:

Badenes tekniske stand

Som lovet, har vi fått gjennomført en vurdering av badenes tekniske tilstand, med bistand fra OBOS Prosjekt. Det er ingenting som tyder på behov for utskifting/oppussing i løpet av de neste 10 årene. Vi har ikke fått rapporten enda, men fikk en gjennomgang av prosjektleder på forrige styremøte.

Det betyr at styret sannsynligvis ikke vil ta initiativ til å sette i gang oppussing av badene de neste 5-10 årene. Dette er naturligvis med forbehold om utskiftinger i styret, eller at det oppstår skader/vannlekkasjer som tilsier et reelt behov. Men basert på informasjonen vi har fått, er det ingenting som tyder på at et kommer til å skje. Et annet forbehold er et eventuelt behov for utskifting av vann- og avløpsrørene, men det er ingenting som tilsier at det skjer noe umiddelbart der heller.

Beboere som har vurdert å pusse opp selv, kan nå forholde seg til noe mer konkret, men det er viktig å være klar over (som vi jo så til årets generalforsamling) at det er en risiko for at oppussing settes i gang på bakgrunn av et kvalifisert flertall på generalforsamlingen.

Så til en litt mindre hyggelig oppdagelse:

Utskifting av blandebatterier i dusjene

Mange har opplevd å få varmt vann når man skrur på kaldt vann i vasken og dusjen og omvendt. Vi har brukt en del tid på feilsøking og har funnet ut at det er gamle blandebatteri av typen Oras Oramax som er synderen. Borettslagets rørlegger har vært klar på at disse må byttes, for å unngå blant annet legionella. I første omgang må ALLE beboere registrerer seg her og svare på hvorvidt de har det aktuelle blandebatteriet eller ikke.

Du kan eventuelt scanne denne koden:

Har du ikke datamaskin, ta kontakt med vaktmester, som kan hjelpe deg å fylle ut skjemaet. Husk å opplyse om leilighetsnummer og H-nummer. Når vi har kartlagt hvem som har disse, vil Tom Johansen gi et godt tilbud på utskifting. Dersom enkelte andelseiere som har den aktuelle typen ikke vil bytte, men det senere viser seg at blandebatteriet til den enkelte beboer, kan denne i verste fall bli belastet for kostnadene til feilsøking.

Så til gjentakende punkter, som vi dessverre må minne om gang etter gang:

Dyrehold og lufting av hunder på plenen

Det blir stadig flere hunder i borettslaget. Dyrehold skal registreres til styret. Videre skal hunder IKKE bruke plenen som hundetoalett. Husk at plenen brukes av andre, inkludert barn. Det er ikke forbudt å ta med hundene på plenen, men de skal tas med ut av borettslaget slik at de får gjort fra seg først.

Åpne dører og skadedyr

Det er noen som til stadighet setter ytterdørene åpne. Det er observert rotter i enkelte kjelleroppganger. Ifølge Rentokil er noe av årsaken de åpne dørene. Til tross for gjentatte varsler, er det noen oppganger der praksis ikke bedres. Der må vi vurdere tiltak for å gjøre det vanskeligere å la dørene stå åpne, om det ikke blir slutt på at de står oppe. Har man behov for å ha døra åpen i forbindelse med inn- og utbæring – heng opp en lapp.

Oppussing og endring av planløsning

Dersom du vil flytte kjøkkenet ut i stua, eller gjøre andre endringer av planløsningen i leiligheten, må du søke styret om tillatelse. Skal du fjerne boden og erstatte arealet med noe annet, må du også ha tillatelse fra Plan- og bygningsetaten. Husk å varsle naboer før du setter i gang. Bruker du isekk, må du sørge for bortkjøring innen rimelig tid.

Stilletider

Vi minner om stilletidene. Det skal være ro i leilighetene fra kl 23-07 søndag til og med torsdag og fra midnatt fredag og lørdag kveld. Husk også at det gjelder egne stilletider for hamring, boring og annet støyende arbeid. Se vedtekter og husordensregler på www.toyenhus.no

Utbygging av bensinstasjontomta

Styret har hatt møte med utbygger, som har presentert prosjektet sitt. De ønsker vårt samtykke, men vi har gitt beskjed om at det neppe vil skje. Vi har imidlertid sagt ja til å videreformidle informasjon, slik at beboerne får alle fakta. Vi publiserer lenke til modell, sol og skygge-diagram og lignende når vi får dette. Men la det ikke være noen tvil om at vi kommer til å kjempe beboernes kamp i denne saken.

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag, styret@toyenhus.no