Høstdugnad

Alle beboere er hjertelig velkomne til å delta på høstens dugnad 12. oktober kl. 11.00. Oppmøte velferdslokalet. Vi rydder ute og inne og litt mat og forfriskninger blir det også.

Parkering mc/skuter/moped

Som alle sikkert har sett har det kommet opp markering for MC-parkering.

Alle som parkerer sine skutere eller motorsykler i bakgården må derfor parkere på oppmerka plasser.

(Fra neste år vil det bli faste plasser, med nummer på plassene)

Fra 1.10 risikerer de som ikke parkerer på oppmerka plass å få parkeringsbot. Det samme gjelder for de som ikke har betalt for parkering, men likevel parkerer i bakgården.

Fjernvarme / nye radiatorer

Arbeidet med tilknytting av fjernvarme har startet og planlegges ferdigstilt til 1. november 2013. Det bør påregnes en del støy og støv på innergården i denne perioden. Det er ikke tillatt å kaste søppel i kontainerne høgst opp på innergården.

Det informeres om at arbeidet med å skifte til nye radiatorer starter opp våren/sommeren 2014.

Fremdriftsplan og prosjektering utarbeides per dags dato. Arbeidet forutsetter adkomst til samtlige leiligheter og noen kjellerboder, og vi er avhengige av deres hjelp med dette.

Vi vil på forhånd be om at samtlige beboere holder seg oppdatert på den informasjon som styret og vår entreprenør distribuerer fra og med årsskiftet og frem ferdigstilt arbeid.

Eventuelle spørsmål sendes til styret@toyenhus.no merket med “fjernvarme/radiatorer, leili nr”

Kjellerboder

I forbindelse med arbeider med fjernvarmen må alle beboere merke sine kjellerboder. Det vil bli satt opp lapper på kjellerboder i forbindelse med høstdugnaden den 12. oktober. Styret ber om at samtlige beboere fyller i disse senest 31. oktober.

Eventuelle spørsmål sendes til styret@toyenhus.no merket med “fjernvarme/radiatorer, leili nr”.

Parkering 2013

Det er fremdeles 1 ledig parkeringsplass for bil. P-plass koster kr 800,- per måned. Er du interessert, send e-post til styret@toyenhus.no .

Styret i Tøyenhus ønsker alle en fin høst!