Utskifting av vinduer

Vindusprosjektetet starter opp igjen 10. september for de som har mangler vinduer eller dører fra forrige runde og 24. september for de resterende. Arbeidene vil medføre en del støy i perioder. Arbeidene starter 0700. Dette er nødvendig for at vi skal få gjennomført prosjektet innen kostnads- og tidsrammen for prosjektet og vi ber beboerne ha forståelse for dette.

Fjernvarme

Varmen skrus normalt på 1. oktober eller når det blir frostnetter. Kostnadene til varme er den største utgiften vi har og vi venter derfor så lenge som mulig med å skru på. Styremedlemmene har alle termometer så vi kan overvåke innetemperaturene. Husk at man kan spare mye varme ved å la vinduene være lukket og få lufting gjennom ventilene, eller ved å sjokklufte ved å åpne vinduene fullstendig i korte perioder ved behov.

Endringer i vaktmesters åpningstider

Vaktmester vil være til stede i borettslaget følgende tider:

Mandag og Torsdag fra kl. 10.00 til kl. 18.00

Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 07.30 til kl. 1530.

Dugnad

Lørdag 13. oktober blir det høstdugnad. Ta med arbeidsvilje og godt humør og møt opp 🙂

Vinduer i oppgangene

Vinduene i oppgangene skal ikke stå i fullstendig åpen posisjon. Dette gjør dem utsatt for vær og vind og vanskelige å lukke. Det øker også risikoen for skader og at de i verste fall faller ned.

Gjenstander i oppgangene

Det er ikke tillatt å lagre sko, søppelposer, pappesker eller lignende utenfor dørene. Oppgangene er rømningsveier og skal til enhver tid være tomme, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner ved rømning.

Respekter stilletidene både inne og i bakgården

Styret har fått klager på musikk og/eller festing langt ut over stilletidene. Husk at det er lov for beboerne å be naboen slutte å rope/feste/spille musikk/banke/hamre/pusse opp når det skal være stille i borettslaget.

Røyking

Vi ber de som røyker gå vekk fra husveggene og mot midten av gården. Vær oppmerksom på at røyken lett trekker inn til andre. Det samme gjelder de som røyker ut av vinduene.

Hundelufting

Vi minner om at hunder som skal luftes tas med utenfor borettslaget og at plenene ikke skal brukes som toalett.

 

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag