God høst alle beboere. Her følger informasjon om hva som skjer i høst.

Lekeplassen

Lekeplassen er ferdigstilt og klar til bruk. Det er også mulig å bruke noen av apparatene til trening for den som ønsker det.

Dugnad

Årets høstdugnad blir lørdag 19. oktober fra kl. 12:00. Som vanlig blir det servering av mat og drikke. Vi får tilbakemeldinger fra deltakerne at det er veldig koselig og sosialt å være med og vi ønsker nye beboere velkommen til å bli med. Dugnaden er en fin måte å bli kjent med gode naboer på.

Vi minner om at dugnaden innebærer fullstendig tømming av alle fellesarealer. Gjenstander som står i fellesarealene utenom særskilt merking eller uten spesiell tillatelse fra styret vil bli kastet denne dagen.

Merking av sykler

Vaktmester vil gå i gang med å merke alle syklene i bakgården og i kjellerne slik at vi ser hvilke sykler som er i bruk og hvilke som er hensatt i bakgården. Vi bruker dugnaden til å fjerne sykler som blir stående med merkingen. De vil settes i egne rom i kjellerne og kan hentes mot gebyr. Husk derfor å fjerne merking på sykler som er i bruk.

Ledige parkeringsplasser

Det er nå ledige parkeringsplasser både for bil og motorsykkel. Gi beskjed om du ønsker å leie parkeringsplass.

Elektroniske nøkler

Styret er i sluttfasen når det gjelder å finne leverandør for elektroniske låser på ytterdørene. Egen informasjon vil bli gitt så snart vi har underskrevet kontrakten og har fremdriftsplan klar.

Rehabilitering av vaktmesterlokaler

Styret er i ferd med å inngå avtale med OBOS prosjekt for å få bistand i prosessen med rehabilitering av vaktmesterlokalene. Egen informasjon om arbeidene kommer når vi har oversikt over hva som må gjøres og inngått avtale med entreprenør.

Bytting av låser på dørene på sikringsskapene

Hafslund motsatte seg nøkkelsystemet på de nye dørene på sikringsskapene. Etter en lang prosess har entreprenøren endelig tilbudt seg å erstatte låsene med et annet system som er innenfor regelverket. Det kommer derfor til å bli satt inn vridere som ikke låses, men som kan vris rundt ved bruk av en mynt, flat skrutrekker eller lignende.

Vask av velferdslokalet

Vi ber beboere som leier velferdslokalet om å passe på og rengjøre ordentlig etter seg.

Hilsen styret og vaktmester i Tøyenhus borettslag