Spørsmål til styret 

Vi får en del spørsmål hvor svaret allerede finnes på våre hjemmesider, www.toyenhus.no Bruk søkefeltet på siden, så finner du ofte raskt svar på det du lurer på. 

Status for rettssaken 

Vi har mottatt tilsvar fra Engelsborg og deres forsikringsselskap på vårt søksmål. De avviser ansvar og har samtidig tatt ut såkalt regressøksmål mot Boligenergi, som utførte boringen etter bergvarme. Vi har ikke fått noen dato for når saken går for retten.  

Fellesarealene skal ikke brukes til oppbevaring 

Alle har ansvar for å kjøre bort avfall selv. Containerne er ikke ment å erstatte en tur til avfallsplass eller lignende i forbindelse med flytting. Sykler og barnevogner skal settes på oppmerkede plasser. Annet skal ikke befinne seg i fellesarealene. 

Ikke kast papp i de blå containerne. Vi har dedikerte containere til papp og papir.  

Parkering 

Bakgården skal ikke brukes som parkeringsplass for andelseiere eller deres besøkende. Vaktmester kan gi parkeringstillatelse for nødvendig parkering i forbindelse med flytting og lignende, og til nødvendig parkering for håndverkere. Uten tillatelse risikerer man bot om bilen står parkert over 10 minutter.  

Parkeringsplasser 

Den som er interessert i parkeringsplasser til bil eller motorsykkel i 2022 kan melde sin interesse til styret. Dersom interessen overstiger kapasiteten, blir plassene fordelt ved loddtrekning. Pris per måned er kr 1000. De som melder interesse før 15. oktober får plassen til kr 900 per måned. Motorsykkelparkering koster kr 1500 per år.  

Dyrehold 

Det er ikke forbudt å ha hund/katt i borettslaget, men alle plikter å registrere dyrehold ved å sende mail til styret, se informasjon på nettsidene våre. Vi har fått meldinger om at det stadig bjeffes fra bakgården rundt kl. 23. Husk at det er en forutsetning at dyreholdet skal ikke være til sjenanse for andre.  

Videre skal plenen i bakgården ikke brukes som toalett for hund eller katt. Ta med dyret utenfor gården slik at den kan gjøre fra seg før du tar den med på plenen. Hunder skal til enhver tid holdes i bånd så lenge de er i bakgården.  

Støyende arbeid 

Det er mange som ønsker å pusse opp. Støyarbeid som eksempelvis hamring, banking og boring er bare tillatt mellom klokken 08.00 og 20.00 på hverdager og mellom 09.00 og 18.00 på lørdager.  
Søndager og helligdager er støyarbeid ikke tillatt.  

Oppussing 

All oppussing som medfører endring av planløsning, må godkjennes av styret. Alle støyende arbeider bør som minimum varsles til de nærmeste naboene med angivelse av varighet. Det er fortsatt mange som har hjemmekontor, som gjerne vil vite når de kan ha møter uten at det borres eller slipes gulv.  

Reservasjon av vaskemaskin 

Vi har et system med tavler der man kan reservere tidspunkter til bruk av vaskemaskiner. Ta kontakt med vaktmester dersom du mangler lås til tavla.  

Dugnad 

Det er behov for opprydding i kjellere og loft. Vi satser dermed på gjennomføring av dugnad, siden mange nå er fullvaksinert. Dugnad blir lørdag 9. oktober kl 12.  

Merking av sykler 

Det begynner å bli få ledige plasser til sykkelparkering. Vi er usikre på om alle syklene er i bruk. Vaktmester kommer derfor til å merke alle syklene med bånd. Så fjerner vi sykler som fortsatt har merkingen på under dugnaden. For å unngå at vi helt fjerner sykler som er i bruk, så vil de bli mellomlagret i ledig lokale i kjelleren til neste år.  

Inspeksjon av takrenner 

Styret har forsøkt å innhente tilbud på inspeksjon av takrenner for å se om de må renses og i så fall hvor. Tilbudene vi har mottatt har vært dyre. Vi har derfor besluttet å bruke en liten drone med kamera vi har fått låne, for å slippe å betale flere titusener til et firma. Det vil derfor bli droneflyging på ettermiddagstid i løpet av uke 38.  

HMS-ansvar for beboerne 

Andelseiere har ansvar for å ivareta egne leiligheter på en god måte. Under følger punkter som hver enkelt andelseier plikter å følge opp selv.  

  • sjekke at brannslukningsutstyr er i orden 
  • bytte batteri i brannvarslere 
  • kontrollere elektrisk anlegg 
  • sikre at bygningsarbeider utføres på en forsvarlig måte 
  • melde eventuelle feil og mangler til styret 
  • sørge for å holde eventuelle rømningsveier åpne 
  • ikke oppbevare brannfarlig væske og gass på loft eller i kjeller 

Brannsikkerhet 

Det har ikke vært alvorlige hendelser med brann her på lenge, men beboerne oppfordres likevel til å gjøre seg kjent med rømningsveier og anskaffe branntau eller lignende til bruk ved eventuell brann.  

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag