Vi starter med en gladmelding. Fornyingen av bunnledningene er ferdig.

Styret vil ønske alle beboere en riktig god sommer. Vaktmester Mostafa har ferie fra 16. til 27. juli, men vi får vikar i denne perioden.

Informasjon om vindusutskifting

VD Montasje skal etter avtalen starte utskifting av resten av vinduene 3. september. Når fremdriftsplan er klar vil vi legge ut dette på nettsidene og henge det opp i oppgangene så snart som mulig.

Porter og dører skal være lukket

Husk at portene til gården ikke skal stå åpne. Også dørene til oppgangene skal være lukket, slik at uvedkommende ikke får tilgang.

Parkering og kjøring i bakgården

Styret har fra 1. januar 2018 inngått avtale med Smart Security som skal kontrollere parkering i bakgården. Klage på kontrollavgift må rettes til Smart Security, tlf. 22101805.

Vi ber alle beboere om å sette seg inn i, og å respektere, reglementet for parkering i gården. Se mer informasjon på vår hjemmeside: Parkering og kjøring i bakgården

Oppussing og hamring, banking og boring i helgene

Vi minner om stilletidene, se husordensreglene. Det er også en del som ber om å få låne slagdrill etc. i helgene. Det er egne regler for når støyende arbeider kan skje. Alle bes respektere dette. Særlig lyden av boring forplanter seg gjennom flere etasjer.

Bruk av bakgården

Styret minner om at ingen beboere har eksklusiv rett til bruk av bakgården enkelte dager eller til enkelte tider. Alle har lik rett til å bruke grillen etc. til enhver tid.

Vi ber brukerne av bakgården sørge for at mengden skrik og skrål holdes på et minimum og at det ikke spilles høy musikk. Selv om stilletidene ikke har slått inn, er det fint å ta hensyn til beboere som vil ha normal fred og ro.

Postkasseskilt

Alle som fortsatt ikke har bestilt egne postkasseskilter har fått beskjed fra styret om at dette må gjøres, jf. husordensreglene. Alle skal ha likt format og det skal ikke være påklistrede lapper med navn. Bestilling av skilt kan gjøres via vaktmester, men betales av den enkelte beboer. De som, til tross for gjentatte varsler, ikke tar husordensreglene på alvor risikerer skriftlig advarsel fra styret.

 

Hilsen vaktmester og styret i Tøyenhus borettslag