Trappevask

Styret har inngått avtale om renholdstjenester med ekstern leverandør, Økonomiske Løsninger.

De utfører trappevask i oppgangene en gang i uken.