Vaktmester

Vaktmestertjenester til borettslaget leveres av Gamle Oslo Servicesentral.

Vaktmester, Mostafa Mohseni, er på plass 5 dager i uken.

Vaktmesterkontoret finner du øverst til venstre i indregård.

Kontaktinfo:

Vaktmester Mostafa Mohseni – 94 98 04 52

Vaktmester kan også nås på e-post vaktmester@toyenhus.no .

Dag
Arbeidstid
Mandag, onsdag og fredag 07.30-15.30
Tirsdag og torsdag 10.00-18.00
Kontortid:

Mandag, onsdag og fredag 10.00 – 11.00

Tirsdag og torsdag 17.00 – 18.00

Ved utkalling av vaktmester utenom arbeidstiden hans, kan beboer bli ilagt et gebyr på 500,-.