Styret besluttet i styremøte 7. november 2019 å øke felleskostnadene med 6 % med virkning fra 1. februar 2020. 

Styret mener økningen i felleskostnader normalt bør ligge litt i overkant av årlig økning i konsumprisindeks, men mindre prosjekter eller uforutsette utgifter tilsier noe annet. Den forholdsvis store økningen i år skyldes blant annet følgende:

  • Usikkerhet med hensyn til kostnader til riving/rehabilitering av verandaen utenfor velferdslokalet.
  • Vann og avløpsgebyrene øker med 10,5 % i 2020.
  • Vi må begynne å se fremover mot fremtidig rehabilitering av bad. 

Hvilke muligheter for innsparing finnes det?

Økt bruk av velferdslokalet er positivt, men gir ikke særlig utslag med tanke på størrelsen på utgiftene vi har. Det finnes noe potensiale for innsparing. Dette gjelder primært utgifter til containere og gebyr for feilsortering av avfall. Det er viktig at folk kaster gjenstander riktig. I det store og det hele er det ikke så mye vi får gjort. De fleste kostnadene vi har, og har hatt de siste årene kommer som følge av etterslep på vedlikeholdet, og har vært nødvendige. Om noen har gode tips til sparetiltak så imøteser vi dette. 

Hva må jeg betale fra 1. februar 2020?

Felleskostnadene er den delen av den månedlige fakturaen som dekker fellesgjeld og utgifter til trappevask og vaktmester. For å finne ut hva du må betale fra 1. februar neste år, kan du ta nevnte del og gange med 1,06. Legg så på kostnadene til TV- og internett. Dette beløpet vil også fremgå av ny faktura/e-faktura, eller bli trukket automatisk om du har avtalegiro. 

Eventuelle spørsmål som gjelder selve betalingen av felleskostnader skal rettes OBOS.

Hilsen styret