Vaskeri

Borettslaget har 2 vaskerier i gården – i  Trondheimsveien 73 og Sars Gate 52.

I begge disse er det maskiner som tilsvarer 2 vaskerier, ved at det er 4 vaskemaskiner og 2 tørketromler i hvert vaskeri.

Vaskeriene kan kun benyttes av beboere i Tøyenhus Borettslag.

Alle brukerne av vaskeriet plikter å holde lokalet rent og ryddig.

Det er forbudt for barn å oppholde seg i vaskeriene.

Åpningstider

07.00-22.00 alle dager.

Vaskeperioder

Åpningstiden er delt inn i fem vaskeperioder, hver på 3 timer.

Tørketrommel og tørkerom kan benyttes inntil ½ time etter vaskeperiodens utløp.

NB! Strømmen koples ut kl 22.00.Alt tøy skal fjernes når vaskeperioden er slutt

Reservering av vaskeperiode

Reservasjon av vasketid gjøres på tavler som henger på veggen i alle vaskeriene. Til hver leilighet hører det en “vaskekloss” som kan brukes på tavlen (se bildet over). Ta kontakt med vaktmesteren dersom denne mangler. Ny vaksekloss koster kr 150 og betales via vipps/kontonr.

Reservert vaskeperiode må påbegynnes innen ½ time. Om så ikke skjer, ansees vaskeriet som ledig for øvrige beboere. Ta ned vaskeklossen etter bruk. Ved feilbruk vil klossen kunne bli fjernet og oppbevart på vaktmesterens kontor.

Priser

Styret har fastsatt prisene som p.t. er som følger:

Vask: kr 15,- pr maskin.

Tørketrommel: kr 15,- pr maskin.

Betaling av vask

For å betale for vasken i vaskeriet må man ha et vaskerikort. Vaskerikort kjøpes av vaktmester, men ikke mot kontant betaling.

Betaling kan gjøres via Vipps (Tøyenhus Borettslag) eller ved å sette inn penger på kontonummer 5081.08.31844 (adressert til S.nr14, Tøyenhus Borettslag). Betalingen merkes med ‘vask’.

Nytt vaskerikort

Dersom du skal kjøpe et nytt vaskerikort setter du inn kr 250,- via Vipps/kontonr.  Kr 150,- er depositum, mens 100,- er vasketid. Vaktmester vil gi deg kortet når kvittering er mottatt.

Påfylling vaskerikort

Kortet kan lades opp med inntil kr 500,- pr gang.

Betaling gjøres via Vipps eller via kontonr og merkes med ‘vask’. Ta med vaskerikort (og evt. kvittering ved bankbetaling) .Vaktmester fyller opp vaskekortet når kvittering er mottatt.

Renhold av maskiner

Filteret i tørketrommelen skal rengjøres etter bruk – hvis ikke dette gjøres, kan det medføre stor brannfare.

Du og dine naboer

Du som bruker av vaskeriet plikter å følge de regler som er satt og holde deg innenfor den tiden som du har for bruk av vaskeriet. Pass på at du får hentet ut tøyet ditt når det er ferdig, så naboene som skal bruke maskinene etterpå får brukt maskinen når de skal.

Om du skulle komme over vask som ikke har blitt hentet ut ber vi deg om å ta hensyn til dine naboer. Kast ikke tøyet til andre på gulvet, men heller legge dette på et bord i vaskeriet.