Vedlikehold i leiligheten

Hva er beboers ansvar og hva er borettslagets?

Det er beboers ansvar å holde leiligheten ved like. Borettslagets ansvar begrenses til strøm fram til sikringsskap og gjennomgående vannrør. Beboers ansvar er fra stoppekran og inn i leiligheten på kjøkken og bad. På radiator har beboer ansvar fra nærmeste tilkoplingspunkt på gjennomgående rør. Alt annet inne i leiligheten er beboers ansvar. Dette gjelder også ytterdør, både innside og utside, og kjellerbod og loftsbod.

Lufting i leilighet

Ingen lufteventiler skal tildekkes. Disse finnes under stuevindu og på vegg på soverom og kjøkken. Inneventilene på bad og kjøkken skal alltid stå litt oppe. Dette er viktig for å unngå muggdannelse i leiligheten. Still aldri kompakte møbler mot ytterveggen, da kan det oppstå kondens som gir fuktskader.

Tette sluk

Plumbo skal ikke brukes, da flytter man problemet videre nedover. Ta kontakt med vaktmester for råd dersom sluket er tett.

Lurer du på hvordan du renser sluket på badet? Se her for nærmere beskrivelse.

Radiator

Lufting av radiatorer

Det er viktig at alle lufter radiatorene sine når radiatoranlegget blir slått på, og hver gang du hører «surkling». Uten lufting gir ikke radiatorene noe særlig varme, og det blir mindre varme oppover i etasjene.

Du må alltid lufte radiatoren etter at varmen er slått på (hver høst).

Dersom du hører susing eller klukking i radiatorene må du lufte de (hele året).

Om det er mye luft i radiatoren er det sjanse for rust på innsida, i så fall må du skifte ut hele radiatoren din eller betale for en kostbar reparasjon.

Lurer du på hvordan du lufter radiatoren? Se her for nærmere beskrivelse

Ved lekkasje på radiatoren

Ved lekkasje på radiatoren er det viktig at du stenger vannet til radiatoren ved å skru på stoppekranen på røret. (Se bruksanvisningen over). Beboer må alltid minimere skadene ved å samle opp vann og fjerne dette så kjapt som mulig.

Når lekkasje oppstår må det gis beskjed til styret og vaktmester ved å sende mail til disse. Styret@toyenhus.no Vaktmester@toyenhus.no

Om beboer demonterer radiatoren, blir beboer selv ansvarlig for skadene som skulle oppstå.

Røranlegg

Har du problemer med røranlegg? Dette er leverandøren borettslaget bruker:

Rørlegger Tom Johansen, Tlf. 900 92 875

OBS! Stenging av vann i forbindelse med nødvendig rørleggerarbeid må varsles på forhånd. Andelseiere er ansvarlig for å legge ut informasjon/varsling til beboere via oppslag til samtlige berørte (evt. facebook i tillegg). Andelseier har ansvar for at rørlegger kartlegger omfanget på forhånd.

Skadedyr

Dersom du har mistanke om at du har fått skadedyr inne i leiligheten, ta kontakt med vaktmester.