Velferdslokalet

Borettslaget disponerer et velferdslokale på ca 100 kvadratmeter med kjøkken og toalettfasiliteter. Lokalet leies ut til gårdens beboerne for kr. 750,- pr døgn. Velferdslokalet leies ikke ut til personer som ikke har tilknytting til borettslaget. Unntak gjøres kun i forbindelse med generalforsamling til nærliggende borettslag.

Kjøkkenet ble pusset opp våren 2011, og inneholder komfyr, vaskemaskin, kaffetrakter og isbitmaskin. Det fins dekketøy og glass til ca. 50 gjester.

Ønsker du å leie lokalet?

Sjekk om lokalet er ledig når du ønsker å bruke det og send forespørsel via Utleieoversikten.

Viktig: Emnefeltet skal inneholde følgende: Velferdslokalet – ønske om leie dag/måned/år. Legg også inn beboerinfo i skjemaet. Vi trenger leilighetsnummer eller andelsnummer i din henvendelse.

Etter at du har booket lokalet, gjør du følgende:

Betale leiesum

Aktuell leiebeløp betales til borettslagets konto nr: 1503.09.85092. Betalingen adresseres til S.nr 14, Tøyenhus borettslag og må merkes med følgende tekst: S.nr 14. konto 3612, leie av velferdslokalet.

Signer kontrakt og hent nøkler

Skriv ut 2 kopier av leiekontrakten hvor du fyller ut åpne felt. Disse tar du med til vaktmesteren for utlevering av nøkkel. Dersom du ikke har mulighet til å få skrevet ut kontrakten, kan dette gjøres hos vaktmesteren.

Nøkkel til lokalet utleveres av vaktmesteren i kontortiden (respekter denne), fortrinnsvis siste virkedag før utleie. Vaktmester er ikke tilgjengelig etter kl 12.00 på fredager. Styret kan ikke garantere tilgjengelighet for ordning av nøkler utenom de her angitte tidspunkter. Det er leietakers risiko og ansvar å sørge for, ved å følge fremgangsmåten skissert her, å få nøklene i tide. Etter spesiell avtale med vaktmester kan nøkkel utleveres på et tidligere tidspunkt. Leietakeren må da først kunne vise frem gyldig kvittering for betalt leie.

Depositum

Depositumet er satt til kroner 2000,-. Beløpet betales i kontanter til vaktmesteren ved underskriving av kontrakt og utlevering av nøkkel.

Dersom alt er i orden når leieforholdet er over, betales beløpet tilbake i sin helhet.

Ved brudd på stilletidene som medfører klager og/eller utrykning, vil depositumet bli beslaglagt til inndekking av borettslagets kostnader.

Returner nøkler

Første virkedag etter leie skal nøkkelen leveres tilbake til vaktmesteren i hans kontortid, og han vil da sjekke lokalets tilstand. Depositum tilbakebetales i sin helhet dersom ingen skader er skjedd og lokalet er ryddet og rengjort i henhold til vilkår for bruk av velferdslokalet.

Ved å signere leiekontrakten, aksepterer du følgende:

  • Utleiedøgnet går fra kl 12.00 utleiedato til 12.00 påfølgende dag. Ved innføring av elektroniske nøkkelbrikker, vil brikkene kun fungere i dette tidsrommet. All vasking og rydding må være ferdig innen denne tiden.
  • Lokalet skal vaskes skikkelig og settes i stand etter bruk. Det er ikke tilstrekkelig kun å feie og tørke over bord og gulv.
  • Vaktmester er styrets representant ved sjekk av lokalene.  Vaktmester avgjør om det er tilstrekkelig vasket eller ikke.
  • Husordensreglene og stilletidene gjelder for velferdslokalet. Lokalet skal forlates via hovedinngangen senest kl.20 alle dager.
  • Avbestilling av lokalet må skje senest én uke før reservert dato. I motsatt fall kan borettslaget kreve inn leiekostnadene. Avbestilling gjøres ved å sende e-post til vaktmester@toyenhus.no.
  • Ved brudd på ovennevnte, vil depositumsbeløpet bli tilbakeholdt.
  • Ved skader eller manglende utvask plikter leietager å dekke borettslagets kostnader til vask og eventuell reparasjon av skader, som ikke dekkes av depositumsbeløpet.
  • Ved brudd på reglene kan leietager nektes fremtidig leie av velferdslokalet.
  • For utfyllende informasjon se leiekontrakten og vilkår for bruk av velferdslokalet.