Informasjonsmøte vedrørende bytte av radiatorer Tøyenhus BRL 10. februar 2014

Snart starter utskiftingen av samtlige radiatorer i borettslaget! Vi inviterer derfor andelseiere, ektefeller/samboere leietakere og andre medlemmer av husstanden til informasjonsmøte. Samtlige faser i prosjektet vil bli presentert av styret og entreprenøren som skal utføre arbeidet. Det vil bli satt av tid for spørsmål for den enkelte beboeren etter møtet. Ta gjerne med bilder som beskriver dine spørsmål.

Tid: 10. februar kl. 18.00 – 20.00

Plass: Velferdslokalet, Trondheimsveien 83B

Hilsen Styret

styret@toyenhus.no