Lukk utgangsdørene!

Vi har fått melding om innbrudd i loftsbod i en av oppgangene. I den aktuelle oppgangen skal loftsdøren har vært vanskelig å få i lås, noe som åpner muligheten for at folk uten nøkkel kan ha tatt seg inn en åpen dør og fått tilgang til loftet. VI har tidligere sagt at vi kommer til å fjerne muligheten til å sette inngangsdørene til oppgangene i åpen stilling om folk ikke tar på alvor at dørene skal være lukket.

Bytte av stoppekraner i kjellerne

En del av stoppekranene i kjellerne er trege eller umulig å vri rundt og vi har derfor inngått avtale med Norsk Rørservice om å bytte disse. Arbeidene starter torsdag 19. januar og vil innebære at oppgangene der det arbeides vil være uten vann på dagtid. Mer informasjon om prosjektet, fremdriftsplan og informasjon om når din oppgang blir berørt, legges ut på https://toyenhus.no/informasjon-til-alle-beboere-bytte-av-stoppekraner-i-borettslaget

Tilbud på bytte av stoppekraner i hver enkelt leilighet

Hver andelseier har ansvar for vedlikehold av stoppekraner i egen leilighet. Vi vet at mange slurver litt med vedlikeholdet og at en del nå opplever at det er umulig å stenge vannet i leilighetene. Norsk Rørservice har gitt tilbud på bytte av stoppekraner på kjøkken og/eller bad. Vi understreker at det er frivillig å benytte Norsk Rørservice, og andre kan naturligvis kontaktes, dersom andelseier foretrekker det. Se mer informasjon om tilbudet fra Norsk Rørservice på https://toyenhus.no/informasjon-til-alle-beboere-bytte-av-stoppekraner-i-borettslaget

Bytte av blandebatterier

digital ekstraordinær generalforsamling 5.-8. desember 2022 ble det vedtatt at andelseiere som har blandebatteri i dusjen fra felles oppussing i 1999/2000 må bytte blandebatteriet, slik at vi blir kvitt problemene med at det går varmt vann i kaldtvannsrørene.

Som vi har informert om tidligere, må alle bekrefte og registrere byttet når det er gjennomført. Registrer gjennomført bytte av blandebatteri her: https://forms.office.com/e/03DUDHqjiD

Frist for bytte er utløpet av mars 2023. Vi minner også om at dersom problemene vedvarer, og har sin årsak i at enkelte unnlater å bytte ut blandebatteriene, vil aktuell(e) andelseier(e) kunne bli holdt ansvarlig for kostnader til feilsøking.

Saker til Generalforsamling 2023

Generalforsamling for 2023 blir etter planen onsdag 12. april kl 18:00. Vi ser for oss at den avholdes fysisk i Velferdslokalet, slik som tidligere år. Alle andelseiere har anledning til å sende inn forslag til saker til Generalforsamlingen. Siste for innsending av forslag er 9. februar 2023. Send forslag til sak til styret@toyenhus.no Husk å inkludere en begrunnelse, samt forslag til vedtak, slik at det er klart hvilket resultat som ønskes oppnådd. Har du behov for bistand til å utforme forslag til vedtak, kan du be oss om hjelp, eller bruk tidligere innkallinger til Generalforsamling som inspirasjon: https://toyenhus.no/generalforsamling