Nytt porttelefonanlegg har blitt montert i hele borettslaget.

Hva er nytt?

• Nye ringetablåer ved alle gangportene i Trondheimsveien og Sars gate (monteres ferdig uke 34 og 35)

• Alle leiligheter er koblet til portene inn til gården, inkludert kjøreporten.

• Besøkende til Tøyenhus vil nå kunne få adgang til borettslaget via alle porter ved å bruke ringetablåene som er montert utenfor portene.

• Døråpnere er montert på veggen på innsiden av alle porter. Trenger ikke lenger nøkkel for å komme seg ut av gården 🙂

OBS: Den nye gangporten nederst i Trondheimsveien vil låses i uke 35, når ringetablåene er montert.

Tilgang via gangportene i Trondheimsveien og Sars gate

Besøkende kan ringe opp til beboer ved å søke opp leilighetsnummer eller etternavn på de nye ringetablåene utenfor portene.

Navnene er lagt inn alfabetisk på etternavn. På grunn av begrenset plass vil det kun stå etternavn og initialer i fornavn/mellomnavn eks. ‘Jan Olav Hansen = Hansen, J O’. I de fleste tilfeller vil navnene være registrert slik de står på ringeklokkene utenfor oppgangene.

Hvis det står flere navn på ringeklokken vil det bli lagt inn under første etternavn, slik at det kun søkes opp på første etternavn. For eksempel skal Johansen/Gundersen søkes opp under ‘J’ og ikke ‘G’.

Ved evt. endringer i oppføringer på ringetablåene, vennligst send e-post til vaktmester: vaktmester@toyenhus.no med informasjon om leilighetsnummer og navn.

OBS: Det midlertidige GSM systemet som i dag brukes til å fjernåpne porten avvikles 15. september. Kjøreporten åpnes kun med nøkkel eller ved bruk av svarapparat fra leilighet etter denne dato.

Fjernåpning av kjøreport fra leilighet

Ved leveranser ol. som krever tilgang via kjøreporten kan beboere åpne denne ved å bruke de nye svarapparatene som er montert i leilighetene.

Kjøreporten åpnes ved å trykke på den grå funksjonsknappen nederst til venstre på svarapparatet (se illustrasjon under).

Ved spørsmål, kontakt Styret: styret@toyenhus.no

Hilsen Styret og vaktmester

August 2016