Nøkkelsylinder på kjøreporten er byttet ut, slik at den nå kan åpnes ved bruk av oppgangsnøkkel.

Ved leveranser ol. kan beboere åpne porten ved å ringe tlf nummeret som ble oppgitt i tidligere informasjonsbrev.

Gangporten vil stå ulåst til vi får nytt callinganlegg.

Kontakt styret eller vaktmester ved spørsmål.