Vennligst les all informasjon i denne artikkelen!

Rørfornyingsprosjektet

TT-Teknikk har nå avsluttet sitt arbeid hos Tøyenhus, og vil i løpet av kort tid ta med seg utstyr ut av bakgården. I løpet av høsten og vinteren 2017/2018 har TT-teknikk vært igjennom alle rørene i Sarsgate og Trondheimsveien, og sikret at vi har rørledninger ut til det kommunale anlegget som vil holde i nye 60 – 80 år. Det har selvsagt ikke kommet uten belastninger for den enkelte beboer, så vi ønsker å takke for deres tålmodighet.

Dessverre så var det noen deler av prosjektet som ikke kunne gjennomføres innen tidsfristen. Dette gjelder oppgangene Trondheimsveien 63Sarsgate 50  og Sarsgate 62. Sarsgate 62 er også tilknyttet ledningsstammen i 83, og derfor vil også beboere i 83 bli påvirket av resterende arbeid.

For det gjenstående arbeidet vil TT-teknikk bruke uke 24 og 25 for å rette opp. På grunn av den korte perioden og veldig begrenset stenging av rør, vil det ikke settes opp egen dusj- og toalettbrakke, men kun ett HIBAS toalett i bakgården for denne perioden. 

Trondheimsveien 63: Her er det komplikasjoner med rørstammene som fører til at de ikke klarte å fullføre arbeidet innen gitt frist. TT-teknikk må finne en løsning for utfordringene og deretter komme tilbake i uke 24 og 25. Det er ikke sikkert at de vil måtte bruke begge to ukene, men dette vet vi dessverre ikke før TT-teknikk har gjennomført flere undersøkelser og laget en gjennomføringsplan for arbeidet.

Sarsgate 50: Her er det kun noe gjenstående arbeid, som medfører at avløpet til denne oppgangen ikke vil måtte stenges en hel uke. Det vil kun være 3 dager med arbeid.

Sarsgate 62: Her vil TT-teknikk gjøre noe mer arbeid for å bli ferdig og Sarsgate 62 vil være påvirket av arbeidet hele uken. I tillegg til at Sarsgate 62 vil være stengt hele perioden vil også Trondheimsveien 83 være påvirket, da disse to rørstammene går over i samme kommunale avløp. Beboere i Trondheimsveien 83 vil kun bli påvirket av dette arbeidet i enkelte av dagene.

Mer informasjon om dette kommer nærmere sommeren.

Veggedyrangrepene

Det har ikke kommet nye meldinger om veggedyrangrep. Inspeksjonen av leiligheter som ligger inntil de leilighetene som har hatt angrep viste heller ingen nye angrep. Vi benytter anledningen til å minne om at veggedyr er beboers eget ansvar og at beboer også har et ansvar for å hindre spredning om insektene først oppdages. Manglende innsats kan føre til ansvar overfor andre beboere.

Utskifting av vinduer og varsel om økning av fellesutgiftene

Som kjent har det vært inspeksjon av leilighetene for å kartlegge kvaliteten på vinduene og få anbefalt tidspunkt for utskifting. Kartleggingen viser at alle vinduene, med noen få unntak som er skiftet i nyere tid, er godt over anbefalt levetid. Ca 30 % av vinduene som ble sjekket ble det sterkt anbefalt å bytte i år.

Dette var et overraskende negativt resultat og innebærer dessverre at styret har fattet vedtak om å sette i gang bytte av vinduer i leilighetene det haster mest. Styret mener det hadde vært en fordel om det hadde vært tid til å forankre dette i generalforsamlingen, men borettslagsloven krever ikke beslutning av generalforsamlingen i et tilfelle som dette.

Ettersom resultatene viser at det er behov for umiddelbart bytte i en del leiligheter, og at vi ikke kan gå på bekostning av beboernes sikkerhet, valgte vi altså å bruke myndigheten og muligheten styret har i loven til å beslutte umiddelbar oppstart av prosjekt med å få byttet samtlige vinduer i berørte leiligheter.

Arbeidene er anslått å ha en kostnad på 6-7 millioner inkludert mva. De beboerne det gjelder vil få egen informasjon om dette i løpet av få uker. Vi sender i første omgang kun informasjon til dem det gjelder. Vi har dessverre ikke kapasitet til å prioritere å svare ut enkelthenvendelser om hvilke leiligheter det gjelder. Har du ikke hørt noe innen 3-4 uker, så er leiligheten din ikke blant dem som får nye vinduer i denne omgang.

Underveis vil vi gi generell informasjon om valg av vinduer etc. 

Grunnen til at vi ikke bare tar ett og ett vindu er at det medfører en høyere pris per vindu (flere vinduer gir kvantumsrabatt), merkostnader til rigging opp og ned og kostnader til leie av gategrunn for stilas, flere arbeidstimer og større belastning på beboer, som da må forholde seg til at det kommer arbeidere i flere perioder de kommende årene.

Nærmere redegjørelse kommer på årets Generalforsamling. 

Øvrige vinduer er anbefalt å bytte senest innen 3 år og noen innen 5 år. Styret vil fremme forslag på generalforsamlingen om også å bytte ut de øvrige vinduene i samme prosess, men på grunn av kostnadsnivået, og at det da ikke lenger gjenstår tilfeller med akutt behov for utskifting, så mener vi dette er noe alle andelseierne i fellesskap må avgjøre.

Økning av felleskostnader

På grunn av omfanget av vinduer som må byttes, er vi dessverre nødt til igjen å varsle en økning av felleskostnadene. Nærmere varsling kommer når vi vet det nøyaktige beløpet, men det kan bli opp mot 250 kr, avhengig av kontraktssum.

Oppdatering på oppussing av oppganger

Alle postkassene er nå byttet ut og søppelsjaktlokkene erstattet. Frontene til sikringsskapene er i produksjon og forventet ferdig innen 4 uker. Tetting av ødelagte brannskiller inn til leilighetene blir påbegynt om kort tid. Når alle arbeidene er ferdig vil det bli foretatt en ferdigbefaring sammen med entreprenør for å sikre at alt er utført i henhold til kontrakten.