Vilkår for bruk av lokalet

  • Velferdslokalet leies ikke ut til personer som ikke har tilknytting til borettslaget. Unntak gjøres kun i forbindelse med generalforsamling til nærliggende borettslag.
  • Utleiedøgnet går fra kl 12.00 utleiedato til 12.00 påfølgende dag. Ved innføring av elektroniske nøkkelbrikker, vil brikkene kun fungere i dette tidsrommet. All vasking og rydding må være ferdig innen denne tiden.
  • Lokalet skal vaskes skikkelig og settes i stand etter bruk. Det er ikke tilstrekkelig kun å feie og tørke over bord og gulv.
  • Vaktmester er styrets representant ved sjekk av lokalene.  Vaktmester avgjør om det er tilstrekkelig vasket eller ikke.
  • Husordensreglene og stilletidene gjelder for velferdslokalet. Lokalet skal forlates via hovedinngangen senest kl.22 på hverdager og søndag, og kl. 23 fredag og lørdag.
  • Avbestilling av lokalet må skje senest én uke før reservert dato. I motsatt fall kan borettslaget kreve inn leiekostnadene.
  • Ved brudd på ovennevnte, vil depositumsbeløpet bli tilbakeholdt.
  • Ved skader eller manglende utvask plikter leietager å dekke borettslagets kostnader til vask og eventuell reparasjon av skader, som ikke dekkes av depositumsbeløpet.
  • Ved brudd på reglene kan leietager nektes fremtidig leie av velferdslokalet.
  • For utfyllende informasjon se leiekontrakten og vilkår for bruk av velferdslokalet.